სამოქმედო გეგმა ბეჭდვა

pdf-iconბუღალტერთა მომზადების ცენტრის (ბმც) განვითარების გრძელ- ვადიანი სამოქმედო გეგმა 2014-2020 (10.07.14 – 10.07.2020) წლისათვის