"ბუღალტერთა მომზადების ცენტრის" სტაჟირების სიმულაციური პროგრამა ბეჭდვა

"ბუღალტერთა მომზადების ცენტრის" სტაჟირების სიმულაციური პროგრამა, ბუღალტრებს დასაქმების შანსების ერთი ორად გაზრდაში ეხმარება. აღნიშნული პროგრამა "ცენტრში" 2009 წლიდან არსებობს და ათასობით ბუღალტერი დახელოვნდა ამ პროგრამის საშუალებით. პროგრამის მონაწილეებს შესაძლებლობა ეძლევათ კომპანიის ოთხი ვირტუალური საანგარიშგებო წელი გაიარონ და თავად დარწმუნდნენ თავიანთ შესაძლებლობებში. დამსაქმებლებისათის კი, ყველაზე მეტად სწორედ პრაქტიკული გამოცდილების მქონე კადრები არიან მიმზიდველნი.

IMG 3258IMG 3262IMG 3263IMG 3264IMG 3266IMG 3270