ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


სამოქმედო გეგმა ბეჭდვა

pdf-iconბუღალტერთა მომზადების ცენტრის (ბმც) განვითარების გრძელ- ვადიანი სამოქმედო გეგმა 2014-2020 (10.07.14 – 10.07.2020) წლისათვის