ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


კონტაქტი
BMC

მისამართი:
წერეთლის 61
თბილისი
საქართველო

ტელეფონი: 235-67-56, 235-43-97, 551 98 79 79
http://bmc.com.ge