ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი ბეჭდვა

პროფესიული კოლეჯი


აცხადებს მიღებას შემდეგ სასწავლო პროგრამებზე:

1. ბუღალტრის პროფესიული მომზადების პროგრამა

 პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ

საბაზისო განათლების მქონე პირებს, განათლების უფრო მაღალი დონის (პროფესიული, უმაღლესი სასწავლებლების) სტუდენტებსა და კურსდამთავ­რებულებს.

პროგრამაში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტები

განათლების დამადასტურებელი საბუთი (ცნობა სკო­­­­­ლიდან ან სხვა სასწავლებლიდან. საშუალო სკოლის დამ­თავ­­რე­ბის ატესტატი ან დიპლომის ასლი). ორი ფოტოსურათი (3X4). განცხადება-ანკეტა.

სტუდენტთა მიღება და სწავლის დაწყება

  სტუდენტთა მიღება ხდება წელიწადში ორჯერ. სწავლის ხანგრძლივობა 6 თვე. პროგრამაში ჩართვაზე მსურველმა პირებმა განაცხადი უნდა გააკეთონ ყოველი წლის 10 იანვრამდე ან 10 სექტემბრამდე. სტუდენტთა მიღება ხდება გასაუბრების საფუძველზე.


მი­სა­მართი: წე­რეთ­ლის გამ­ზი­რი 61

  235-67-56, 235-43-97, 551 98 79 79  

  
 
ბუღალტერთა მომზადების მოკლევადიანი პროგრამა:

ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია და პრაქტიკა საერთაშორისო სტანდარტებით;
საგადასახადო დაბეგვრა; კომპიუტერული საბუღალტრო პროგრამა.
სწავლებისა და ლიტერატურის ღირებულებაა 300 ლარი.
 
ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა:
 
ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკული წარმოება სპეციალური პროგრამით.
პროგრამის მიზანია მსმენელებს დაეხმაროს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში და ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას.
 
პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს მოეთხოვებათ:
განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში
საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 
სტაჟირების ხანგრძლივობა 2 თვე (100 საათი)
 
სტაჟირებისა და ლიტერატურის  ღირებულებაა 400 ლარი.