ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი აცხადებს მსმენელთა მიღებას მცირე ბიზნესის ბუღალტერთა მოსამზადებელი 2 თვიანი პროგრამით; სტაჟირების პროგრამით.

ავტორიზაცია

კალენდარი


ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი ბეჭდვა

პროფესიული კოლეჯი


აცხადებს მიღებას შემდეგ სასწავლო პროგრამებზე:

1. ბუღალტრის პროფესიული მომზადების ექვსთვიანი პროგრამა

 პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ

საბაზისო განათლების მქონე პირებს, განათლების უფრო მაღალი დონის (პროფესიული, უმაღლესი სასწავლებლების) სტუდენტებსა და კურსდამთავ­რებულებს.

პროგრამაში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტები

განათლების დამადასტურებელი საბუთი (ცნობა სკო­­­­­ლიდან ან სხვა სასწავლებლიდან. საშუალო სკოლის დამ­თავ­­რე­ბის ატესტატი ან დიპლომის ასლი). ორი ფოტოსურათი (3X4). განცხადება-ანკეტა.

სტუდენტთა მიღება და სწავლის დაწყება

  სტუდენტთა მიღება ხდება წელიწადში ორჯერ. პროგრამაში ჩართვაზე მსურველმა პირებმა განაცხადი უნდა გააკეთონ ყოველი წლის 10 იანვრამდე ან 10 სექტემბრამდე. სტუდენტთა მიღება ხდება გასაუბრების საფუძველზე.


მი­სა­მართი: წე­რეთ­ლის გამ­ზი­რი 61

  ( 35-67-56, 35-43-97, 35-01-57  

  
 
ბუღალტერთა მომზადების ორთვიანი პროგრამა:

ბუღალტრული აღეიცხვის თეორია და პრაქტიკა საერთაშორისო სტანდარტებით;
საგადასახადო დაბეგვრა.
სწავლებისა და ლიტერატურის ღირებულებაა 220 ლარი
 
ბუღალტერთა სტაჟირების პროგრამა:
 
ბუღალტრების დახელოვნება საქმიანი თამაშის სპეციალური პროგრამით.
პროგრამის მიზანია მსმენელებს დაეხმაროს მიღებული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებაში და ხელი შეუწყოს მათ დასაქმებას.
 
პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებს მოეთხოვებათ:
განათლება ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში
საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა
 
სტაჟირების ხანგრძლივობა 2,5 თვე (115 საათი)
 
სტაჟირებისა და ლიტერატურის  ღირებულებაა 500 ლარი.

Как видишь, у меня еще хватает сил на такие фокусы, хотя я и не обладаю прежней мощью.

Гавриил остановился у массивной дубовой двери, откашлялся, оправил белоснежное ангельское одеяние, постучался и вошел в кабинет Михаила.

Перед ними стоял д-р Хейделл, глядя на них из-за толстых очков.

Сминая сигарету, Джек поднялся.

Эти одряхлевшие незапеленутые мумии способны целую вечность решать, стоит ли им помочиться.

Росомаха, не обращая внимания на шум, угощала его бульоном из горностая "Таро Книга раскладов Практическое пособие по гаданию" и черемуховым чаем.